/
  • Opsporen eventuele oogafwijkingen

   Niet alleen goed zicht is belangrijk, maar ook de gezondheid van uw ogen. Naast oogmetingen en lenscontroles, voeren wij ook optometrische onderzoeken uit om eventuele oogafwijkingen op te sporen. Een optometrisch onderzoek kan al vanaf € 35,-.

   Uw ogen volledig laten screenen?
   Heeft u last van wazig zien, dubbel zien, het zien van zwarte vlekken/lichtflitsen of droge/rode/branderige/jeukende ogen? Komen er bij u in de familie oogziekten, zoals glaucoom (hoge oogdruk) voor? De optometrist kan uw ogen volledig screenen en zo nodig doorverwijzen naar de oogarts.

   Wat houdt een optometrisch onderzoek in?

   Wanneer u voor het eerst een afspraak maakt met een optometrist, zal deze een uitgebreid oogonderzoek uitvoeren om eventuele afwijkingen op te sporen. Dit is het basis optometrisch onderzoek. De uitkomsten daarvan kunnen aanleiding geven tot uitgebreider onderzoek.

   Tip: het kan zijn dat bij het onderzoek pupilverwijdende druppels worden gebruikt. Houd er rekening mee dat u tijdelijk wat wazig gaat zien en uw ogen gevoeliger zijn voor licht. Het is daarom verstandig een zonnebril mee te nemen en niet zelf auto te rijden. 

   De onderdelen van het basis optometrisch onderzoek zijn hieronder genoemd.

   Anamnese

   Dit is het vraaggesprek dat vooraf aan alle onderzoeken wordt gedaan. Er worden allerlei vragen gesteld over de klachten/ de gezondheid van uw ogen en uw algemene gezondheid.

   Refractie

   Oftewel de oogmeting of "brilsterktemeting". Tijdens dit onderzoek wordt de sterkte van de brillenglazen en/of contactlenzen bepaald.

   Binoculair onderzoek

   Dit onderzoek doet de optometrist om naar de samenwerking tussen de ogen en de oogspieren te kijken.

   Tonometrie

   Dit is het meten van de oogdruk. Dit kan met behulp van een non-contact tonometer of een applanatie tonometer. De non-contact tonometer meet de druk door een beetje lucht in het oog te blazen. Dit apparaat wordt ook wel eens de "plof-tonometer" genoemd.

   Spleetlamponderzoek/Biomicroscopie

   Dit onderzoek staat in het teken van de gezondheid van de ogen. De optometrist kijkt zowel de buitenkant als de binnenkant van het oog na. Indien nodig met behulp van pupilverwijdende druppels, zodat als het ware de deur verder open wordt gezet om naar de binnen te kijken. Door deze druppels gaat u tijdelijk wat wazig zien en zijn de ogen lichtgevoeliger. Dit kan problemen geven met autorijden. Als u van te voren weet dat u gedruppeld wordt, dan kan een zonnebril van pas komen en is het verstandig u te laten rijden.

   Evaluatie

   Tijdens dit onderdeel zal de optometrist met u bespreken wat zijn bevindingen zijn. Tevens zal hij beoordelen of verdere behandeling en/of verwijzing naar oogarts, huisarts of een andere specialist nodig is.

   Behandeling

   Afhankelijk van de klachten en/of wensen van de cliënt/patiënt kan de optometrist het volgende doen:

   • Adviseren en aanmeten van een bril
   • Adviseren en aanpassen van contactlenzen
   • Adviseren om aanvullend optometrisch onderzoek te doen (bv. gezichtsveldonderzoek)
   • Adviseren ooglaserbehandeling (refractiechirurgie)
   • Adviseren en aanmeten low-vision hulpmiddelen
   • Educatie over oogafwijkingen
   • Doorverwijzen naar:
   • huisarts
   • oogarts
   • orthoptist
   • collega-optometrist
  • Wilt u uw ogen na laten kijken op eventuele afwijkingen, kom langs of maak een afspraak.

    

   Afspraak maken >>>

  • Informatie over Macula Degeneratie en Glaucoom

  • Macula Degeneratie (MD)

   Macula Degeneratie (MD) is een oogziekte waarbij de macula (gele vlek) slijtage bevat. De macula is het centrum van ons zicht. Deze oogaandoening komt voornamelijk op oudere leeftijd voor en meer bij vrouwen dan bij mannen. Er zijn twee soorten van MD, namelijk droge en natte MD.

   Droge vorm
   Deze komt het meeste voor en is de minder ernstige vorm van MD. De macula heeft hierbij slijtage plekken, zonder dat er vocht en bloed onder het netvlies lekt. Bij toename van de droge MD treedt er een wazige vlek op in het centrale zien. Deze vorm van MD verslechtert langzaam.

   De droge vorm is niet te genezen. Er zijn wel voedingssupplementen die de achteruitgang van het zicht kunnen vertragen. Het zicht wordt dus niet beter, maar gaat minder snel achteruit. Droge MD kan overgaan in natte MD. Dus is het verstandig om je ogen met enige regelmaat door de optometrist te laten controleren.

   Natte vorm
   Deze vorm bevat centraal op de macula ook slijtage plekken, maar hierbij vormen zich zwakke nieuwe bloedvaten. Deze vaten zijn poreus en lekken snel bloed en vocht, dat onder het netvlies komt. Het centrale zicht neemt dan snel af.

   De natte vorm van MD is wel te behandelen. Door middel van injecties in het oog wordt geprobeerd de lekkage van bloedvaten te stoppen. Deze behandeling kan de natte MD omzetten in de droge vorm. Het gaat daarmee niet over, maar het zicht gaat minder snel achteruit. Of en wanneer er gestart moet worden met injecties en hoeveel je er nodig hebt bepaalt de oogarts.

   Wat de optometrist kan doen
   De optometrist kan je ogen op MD onderzoeken. Bij de droge vorm krijg je uitgebreide informatie en bij de natte vorm zal de optometrist je doorverwijzen naar de oogarts.

  •  

   MD | Klachten

    

   Centraal wazig tot slecht zicht

   Centraal vertekend beeld, rechte lijnen lopen gekronkeld

   Rondom scherp zicht, alleen centraal minder

  • Glaucoom

   Glaucoom is een aandoening die schade aan de oogzenuw veroorzaakt. Deze zenuw kan dan de signalen die het oog opvangt niet meer goed doorsturen naar de hersenen. Dit leidt tot vermindering van het gezichtsveld. De schade die door glaucoom is ontstaan kan niet meer worden hersteld, maar een tijdige opsporing en een goede behandeling kunnen verdere aantasting beperken.

   Oogzenuwbeschadiging
   In de twee oogkamers circuleert vocht dat dient als voeding voor lens en hoornvlies. Gewoonlijk zijn aanmaak en afvoer van dit vocht in evenwicht en is de oogdruk normaal. Wanneer de afvoerkanaaltjes dichtslibben en goede doorstroming niet mogelijk is, ontstaat een verstoring in dit evenwicht en spreken we van een verhoogde oogdruk. Te hoge druk veroorzaakt afklemming van de oogzenuw en van de bloedvaatjes die de zenuw voorzien van voedingsstoffen. Dit leidt tot oogzenuwbeschadigingen en veranderingen in het gezichtsveld.

   Oorzaak
   De exacte oorzaak van glaucoom is niet bekend, maar is meestal het gevolg van een in aanleg verhoogde oogdruk.

   Behandeling
   De behandeling van glaucoom is het verlagen van de oogdruk. De oogarts zal in eerste instantie medicatie voorschrijven om de druk te verlagen. Meestal in de vorm van oogdruppels. Sommige oogartsen behandelen als glaucoom al geconstateerd is, andere schrijven preventief oogdruppels voor. Hierin bestaat geen goed of fout. Het ligt er net aan wat de oogarts verstandig voor u vindt. Wanneer medicatie niet voldoende effect heeft kan er gekozen worden voor een laserbehandeling of een glaucoomoperatie.

   Wat de optometrist kan doen
   De optometrist kan de oogdruk nauwkeurig meten. Daarnaast kan de oogzenuw gecontroleerd worden op vorm. Aan de hand van de oogdruk en de vorm van de oogzenuw, bepaalt de optometrist of verder onderzoek bij een oogarts gewenst is.

  •  

   Glaucoom | Klachten


   In het begin stadium veroorzaakt glaucoom geen klachten, omdat beginnende beperking van het gezichtsveld dan nog niet opvalt.

   Naar mate de glaucoom vordert worden de gezichtsvelddefecten groter en ontstaan er in het gezichtsveld wazige gebieden.

   Bij toenemende defecten zal men steeds vaker tegen dingen aanlopen, of dingen niet zien aankomen (kokervisie). Ook gaat men slechter zien in schemer/donker.