• Corona

 • Corona update

  Wij zijn gewoon geopend maar volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Daarbij staan uw gezondheid en die van ons voorop en doen we ons uiterste best ook onze bijdrage te leveren aan het indammen van een verdere verspreiding van het virus.

  Dat betekent in de eerste plaats dat we nog meer dan voorheen op de hygiëne in de winkel letten en bijvoorbeeld alle apparatuur en instrumenten na ieder gebruik met alcohol schoonmaken. 

  We begroeten iedereen mondeling en houden zo veel als mogelijk de geadviseerde afstand aan. We wassen onze handen en desinfecteren die zodat we zelf geen besmetting kunnen opdoen of verspreiden. 

  Dankzij onze geavanceerde apparatuur is het mogelijk om gewoon oogmetingen en andere onderzoeken uitvoeren. 

  We werken zo veel als mogelijk op afspraak zodat we het aantal personen in de winkel kunnen reguleren.  

  Contactlenzen kunnen gewoon besteld worden. Bestelde contactlenzen en bijvoorbeeld halfjaar pakketten kunnen in de winkel afgehaald worden. 

  Monturen kunnen ook gewoon uitgezocht en besteld worden. Reeds bestelde brillen of zonnebrillen kunnen na een berichtje van ons afgehaald worden. 

  Wij zijn alleen aanwezig als we absoluut geen klachten hebben en topfit zijn. Let u er alstublieft ook op dat u onze winkel alleen bezoekt als u geen klachten heeft, niet hoest, niest of zich niet lekker voelt. In dat geval adviseren wij u uw bezoek nog even uit te stellen. 

  We gaan dit samen doen en kijken uit naar een tijd waarin we elkaar gewoon weer een hand kunnen geven en dit achter ons kunnen laten.

  Petros Horvers

  Corona update

  We are normally open but of course follow the guidelines of the RIVM. In doing so, your health and ours are paramountand we do our utmost to also contribute to containment of a further spread of the virus.

  In the first place, this means that we pay more attention tohygiene in the store than before and, for example, clean allequipment and instruments with alcohol after each use.

  We greet everyone orally and keep the recommended distanceas much as possible. We wash our hands and disinfect them sothat we cannot acquire or spread contamination ourselves.

  Thanks to our advanced equipment, it is possible to simplyperform eye measurements and other examinations.

  We work as much as possible by appointment so that we canregulate the number of people in the store.

  Contact lenses can simply be ordered. Ordered contact lensesand, for example, half-year packages can be picked up in thestore.

  Frames can also simply be selected and ordered. Glasses or sunglasses that have already been ordered can be collectedfrom us after a message.

  We are only present if we have absolutely no complaints andare in top shape. Please also note that you only visit our shop if you have no complaints, no coughing, sneezing or feeling unwell. In that case we advise you to postpone your visit.

  We are going to do this together and look forward to a time when we can just shake hands and put this behind us.

  Petros Horvers